.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / kłobucki, pow. / Kłobuck, gm.
Kłobuck, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 20630
Powierzchnia: 130.4 km2
Zaludnienie: 158 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 16448
Liczba wydanych kart: 8047
 48.92%
brak38.03%39.12%40.21%41.30%42.39%43.48%44.57%45.66%46.75%47.84% 
danych39.11%40.20%41.29%42.38%43.47%44.56%45.65%46.74%47.83%48.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Kłobuck ul.Zamkowa 6 2227 1095 1095 1080 49.17
2 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Kłobuck ul.3 Maja 33 1823 889 889 871 48.77
3 Gimnazjum, Kłobuck ul.Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2023 1027 1027 1011 50.77
4 Szkoła Podstawowa Nr 1, Kłobuck ul.Baczyńskiego 1262 611 611 604 48.42
5 Szkoła Podstawowa Nr 2, Kłobuck ul.Szkolna 1 2009 1106 1106 1086 55.05
6 Przychodnia Rejonowa ZOZ, Kłobuck ul.Staszica 28 1497 720 720 714 48.10
7 Szkoła Podstawowa w Lgocie 663 318 318 314 47.96
8 Szkoła Podstawowa w Libidzy 659 293 293 293 44.46
9 Szkoła Podstawowa w Kamyku 1808 881 880 873 48.73
10 Szkoła Podstawowa w Białej 1095 533 533 527 48.68
11 Szkoła Podstawowa w Łobodnie 1382 574 574 567 41.53
=   16448  8047  8046  7940  48.92 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca