.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / kłobucki, pow. / Miedźno, gm.
Miedźno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7557
Powierzchnia: 113.17 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5867
Liczba wydanych kart: 2849
 48.56%
brak38.03%39.12%40.21%41.30%42.39%43.48%44.57%45.66%46.75%47.84% 
danych39.11%40.20%41.29%42.38%43.47%44.56%45.65%46.74%47.83%48.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum w Miedźnie, ul. Szkolna 1 1960 1037 1037 1024 52.91
2 Zespół Szkół w Ostrowach, ul. Szkolna 6 1700 867 867 861 51.00
3 Budynek byłej szkoły w Borowej, Borowa 61 360 150 150 149 41.67
4 Szkoła Podstawowa w Mokrej, Mokra 194 628 257 257 254 40.92
5 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie, ul. Turystyczna 127 269 145 145 143 53.90
6 Szkoła Podstawowa w Miedźnie, ul. Szkolna 1 950 393 393 386 41.37
=   5867  2849  2849  2817  48.56 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca