.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / kłobucki, pow. / Przystajń, gm.
Przystajń, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6102
Powierzchnia: 88.85 km2
Zaludnienie: 68 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4716
Liczba wydanych kart: 1844
 39.10%
brak38.03%39.12%40.21%41.30%42.39%43.48%44.57%45.66%46.75%47.84% 
danych39.11%40.20%41.29%42.38%43.47%44.56%45.65%46.74%47.83%48.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół w Przystajni, ul. Szkolna 9 1818 814 814 810 44.77
2 Przedszkole Publiczne w Przystajni, ul.Targowa 6 1810 599 599 591 33.09
3 Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim, Bór Zajaciński 78 539 206 206 204 38.22
4 Remiza OSP Ługi Radły, Ługi Radły ul. Leśna 1a 549 225 225 223 40.98
=   4716  1844  1844  1828  39.10 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca