.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrołęcki, pow. ...
ostrołęcki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 87256
Powierzchnia: 2099.32 km2
Zaludnienie: 41 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 87
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 87
Liczba uprawnionych do głosowania: 64074
Liczba wydanych kart: 28909
 45.12%
brak37.89%39.18%40.47%41.76%43.05%44.34%45.63%46.92%48.21%49.50% 
danych39.17%40.46%41.75%43.04%44.33%45.62%46.91%48.20%49.49%50.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
141501 Baranowo, gm. 5349 2284 2284 2272 42.70
141502 Czarnia, gm. 2054 809 809 799 39.39
141503 Czerwin, gm. 4212 1946 1946 1926 46.20
141504 Goworowo, gm. 6967 2640 2640 2614 37.89
141505 Kadzidło, gm. 8188 3751 3751 3723 45.81
141506 Lelis, gm. 5983 3034 3034 2987 50.71
141507 Łyse, gm. 6084 2363 2363 2349 38.84
141508 Myszyniec, gm. 7942 3616 3616 3573 45.53
141509 Olszewo-Borki, gm. 6803 3375 3375 3346 49.61
141510 Rzekuń, gm. 6556 3150 3150 3133 48.05
141511 Troszyn, gm. 3936 1941 1941 1926 49.31
  ostrołęcki, pow. 64074 28909 28909 28648 45.12
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 3141 1518 1518 1504 48.33
2 Wieś 60933 27391 27391 27144 44.95
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2054 809 809 799 39.39
2 od 5 001 do 10 000 45890 20733 20733 20553 45.18
3 od 10 001 do 20 000 16130 7367 7367 7296 45.67
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca