.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrołęcki, pow. / Kadzidło, gm.
Kadzidło, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11340
Powierzchnia: 258.94 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 13
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 13
Liczba uprawnionych do głosowania: 8188
Liczba wydanych kart: 3751
 45.81%
brak37.89%39.18%40.47%41.76%43.05%44.34%45.63%46.92%48.21%49.50% 
danych39.17%40.46%41.75%43.04%44.33%45.62%46.91%48.20%49.49%50.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle, ul.Kościuszki 13 (świetlica szkolna) 725 361 361 359 49.79
2 Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle, ul. Kościuszki 13 (sala gimnastyczna) 743 371 371 359 49.93
3 Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle ul. Kościuszki 13 (sala lekcyjna) 811 395 395 390 48.71
4 Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle ul. Kościuszki 13 (sala lekcyjna) 655 331 331 331 50.53
5 Gminny Ośrodek Kultury ,Sportu i Rekreacji w Kadzidle 682 338 338 337 49.56
6 Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie (sala gimnastyczna) 1170 577 577 573 49.32
7 Zespół Szkół w Chudku 447 220 220 219 49.22
8 Szkoła Podstawowa w Glebie 463 212 212 210 45.79
9 Budynek komunalny w Strzałkach (po szkole podstawowej) 485 213 213 212 43.92
10 Zespół Szkół w Wachu (sala gimnastyczna) 531 148 148 148 27.87
11 Zespół Szkół w Wachu (sala lekcyjna) 369 122 122 122 33.06
12 Szkoła Podstawowa w Jazgarce 590 228 228 228 38.64
13 Szkoła Podstawowa w Czarni 517 235 235 235 45.45
=   8188  3751  3751  3723  45.81 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca