.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrołęcki, pow. / Rzekuń, gm.
Rzekuń, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8765
Powierzchnia: 135.5 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 6556
Liczba wydanych kart: 3150
 48.05%
brak37.89%39.18%40.47%41.76%43.05%44.34%45.63%46.92%48.21%49.50% 
danych39.17%40.46%41.75%43.04%44.33%45.62%46.91%48.20%49.49%50.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Rzekuniu 1735 918 918 913 52.91
2 Gimnazjum w Rzekuniu 1324 660 660 658 49.85
3 Szkoła Podstawowa w Borawem 864 338 338 334 39.12
4 Remizo-szkoła w Dzbeninie 503 229 229 227 45.53
5 Szkoła Podstawowa w Ołdakach 1220 580 580 579 47.54
6 Szkoła Podstawowa w Laskowcu 910 425 425 422 46.70
=   6556  3150  3150  3133  48.05 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca