.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrołęcki, pow. / Rzekuń, gm.
Rzekuń, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8765
Powierzchnia: 135.5 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6556
Liczba wydanych kart: 3150
Liczba głosów oddanych: 3150
Liczba głosów ważnych: 3133
brak 50.00% >50.00% ≥54.06% ≥58.12% ≥62.18% ≥66.24% ≥70.30% ≥74.36% ≥78.42% ≥82.48% ≥86.54%
danych 50.00% >50.00% ≥54.06% ≥58.12% ≥62.18% ≥66.24% ≥70.30% ≥74.36% ≥78.42% ≥82.48% ≥86.54%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
77.56%2430 
TUSK Donald Franciszek
22.44%703 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Urząd Gminy w Rzekuniu 913 689 75.47
24.53 224
2 Gimnazjum w Rzekuniu 658 558 84.80
15.20 100
3 Szkoła Podstawowa w Borawem 334 229 68.56
31.44 105
4 Remizo-szkoła w Dzbeninie 227 163 71.81
28.19 64
5 Szkoła Podstawowa w Ołdakach 579 489 84.46
15.54 90
6 Szkoła Podstawowa w Laskowcu 422 302 71.56
28.44 120
Σ Rzekuń, gm. 3133 2430 77.56
22.44 703
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca