.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrołęcki, pow. / Łyse, gm.
Łyse, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8509
Powierzchnia: 246.45 km2
Zaludnienie: 34 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 6084
Liczba wydanych kart: 2363
 38.84%
brak37.89%39.18%40.47%41.76%43.05%44.34%45.63%46.92%48.21%49.50% 
danych39.17%40.46%41.75%43.04%44.33%45.62%46.91%48.20%49.49%50.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Łączkach 374 152 152 152 40.64
2 Szkoła Podstawowa w Warmiaku 395 158 158 156 40.00
3 Szkoła Podstawowa w Zalasiu 776 304 304 301 39.18
4 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych 960 309 309 307 32.19
5 Szkoła Podstawowa w Łysych 1878 751 751 744 39.99
6 Szkoła Podstawowa w Lipnikach 996 398 398 398 39.96
7 Szkoła Podstawowa w Szafrankach 359 158 158 158 44.01
8 Szkoła Podstawowa w Babie 346 133 133 133 38.44
=   6084  2363  2363  2349  38.84 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca