.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrołęcki, pow. / Czarnia, gm.
Czarnia, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2928
Powierzchnia: 92.53 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2054
Liczba wydanych kart: 809
 39.39%
brak37.89%39.18%40.47%41.76%43.05%44.34%45.63%46.92%48.21%49.50% 
danych39.17%40.46%41.75%43.04%44.33%45.62%46.91%48.20%49.49%50.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Czarni 716 256 256 254 35.75
2 Szkoła Podstawowa w Bandysiach 286 124 124 123 43.36
3 Szkoła Podstawowa w Długiem 230 98 98 93 42.61
4 Szkoła Podstawowa w Surowem 822 331 331 329 40.27
=   2054  809  809  799  39.39 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca