.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrołęcki, pow. / Troszyn, gm.
Troszyn, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5156
Powierzchnia: 156.31 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3936
Liczba wydanych kart: 1941
 49.31%
brak37.89%39.18%40.47%41.76%43.05%44.34%45.63%46.92%48.21%49.50% 
danych39.17%40.46%41.75%43.04%44.33%45.62%46.91%48.20%49.49%50.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum w Troszynie 1848 900 900 893 48.70
2 Szkoła Podstawowa w Łątczynie 293 163 163 161 55.63
3 Świetlica Wiejska w Milewie Wielkim 516 284 284 282 55.04
4 Szkoła Podstawowa w Kleczkowie 534 254 254 254 47.57
5 Budynek Szkolny w Opęchowie 745 340 340 336 45.64
=   3936  1941  1941  1926  49.31 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca