.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrołęcki, pow. / Lelis, gm.
Lelis, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8476
Powierzchnia: 197 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 5983
Liczba wydanych kart: 3034
 50.71%
brak37.89%39.18%40.47%41.76%43.05%44.34%45.63%46.92%48.21%49.50% 
danych39.17%40.46%41.75%43.04%44.33%45.62%46.91%48.20%49.49%50.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Lelisie 1479 671 671 654 45.37
2 Szkoła Podstawowa w Nasiadkach 491 307 307 306 62.53
3 Szkoła Podstawowa w Olszewce 550 267 267 264 48.55
4 Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim 1113 548 548 548 49.24
5 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 735 366 366 358 49.80
6 Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim 501 244 244 242 48.70
7 Szkoła Podstawowa w Obierwi 619 343 343 332 55.41
8 Szkoła Podstawowa w Białobieli 495 288 288 283 58.18
=   5983  3034  3034  2987  50.71 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca