.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrołęcki, pow. / Myszyniec, gm.
Myszyniec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10927
Powierzchnia: 228.59 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 14
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 14
Liczba uprawnionych do głosowania: 7942
Liczba wydanych kart: 3616
 45.53%
brak37.89%39.18%40.47%41.76%43.05%44.34%45.63%46.92%48.21%49.50% 
danych39.17%40.46%41.75%43.04%44.33%45.62%46.91%48.20%49.49%50.79% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu 1115 490 490 489 43.95
2 Przedszkole Samorządowe w Myszyńcu 1260 627 627 615 49.76
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu Starym 766 401 401 400 52.35
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Pełtach 371 184 184 184 49.60
5 Publiczna Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku 388 192 192 192 49.48
6 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach 705 309 309 306 43.83
7 Zespół Szkół w Wykrocie 700 325 325 320 46.43
8 Zespół Szkół w Wolkowych 805 326 326 324 40.50
9 Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach 384 169 169 167 44.01
10 Publiczna Szkoła Podstawowa w Cięćku 182 76 76 76 41.76
11 Świetlica Wiejska w Niedźwiedziu 170 66 66 65 38.82
12 Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach 309 116 116 116 37.54
13 Szkoła Podstawowa w Zdunku 390 150 150 150 38.46
14 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu 397 185 185 169 46.60
=   7942  3616  3616  3573  45.53 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca