.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / leszczyński, pow. ...
leszczyński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 50029
Powierzchnia: 804.65 km2
Zaludnienie: 62 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 36
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 36
Liczba uprawnionych do głosowania: 37588
Liczba wydanych kart: 17903
 47.63%
brak44.02%44.82%45.62%46.42%47.22%48.02%48.82%49.62%50.42%51.22% 
danych44.81%45.61%46.41%47.21%48.01%48.81%49.61%50.41%51.21%52.02% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
301301 Krzemieniewo, gm. 6433 2832 2832 2791 44.02
301302 Lipno, gm. 4213 2105 2105 2077 49.96
301303 Osieczna, gm. 6583 2998 2998 2963 45.54
301304 Rydzyna, gm. 6070 3154 3153 3113 51.96
301305 Święciechowa, gm. 5361 2439 2437 2405 45.50
301306 Wijewo, gm. 2570 1173 1173 1146 45.64
301307 Włoszakowice, gm. 6358 3202 3202 3133 50.36
  leszczyński, pow. 37588 17903 17900 17628 47.63
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 3628 2108 2108 2085 58.10
2 Wieś 33960 15795 15792 15543 46.51
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2570 1173 1173 1146 45.64
2 od 5 001 do 10 000 35018 16730 16727 16482 47.78
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca