.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / leszczyński, pow. / Lipno, gm.
Lipno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5729
Powierzchnia: 103.43 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4213
Liczba wydanych kart: 2105
 49.96%
brak44.02%44.82%45.62%46.42%47.22%48.02%48.82%49.62%50.42%51.22% 
danych44.81%45.61%46.41%47.21%48.01%48.81%49.61%50.41%51.21%52.02% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Górka Duchowna 12, 946 495 495 488 52.33
2 Szkoła Podstawowa, Lipno, ul. Powstańców Wlkp. 68 1182 604 604 591 51.10
3 Szkoła Podstawowa, Wilkowice, ul. Szkolna 28 1103 584 584 577 52.95
4 Szkoła Podstawowa, Goniembice nr 29 982 422 422 421 42.97
=   4213  2105  2105  2077  49.96 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca