.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / leszczyński, pow. / Osieczna, gm.
Osieczna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8604
Powierzchnia: 128.73 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 6583
Liczba wydanych kart: 2998
 45.54%
brak44.02%44.82%45.62%46.42%47.22%48.02%48.82%49.62%50.42%51.22% 
danych44.81%45.61%46.41%47.21%48.01%48.81%49.61%50.41%51.21%52.02% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Osieczna, ul. Plac 600-lecia 6, 1769 931 931 916 52.63
2 Zespół Szkół Kąkolewo, ul. Krzywińska 14 (świetlica), 1807 821 821 810 45.43
3 Grodzisko, Świetlica Wiejska 871 369 369 369 42.37
4 Schronisko Młodzieżowe Osieczna ul. Kopernika 4, 759 312 312 309 41.11
5 Szkoła Podstawowa, Świerczyna 43, 1377 565 565 559 41.03
=   6583  2998  2998  2963  45.54 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca