.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / leszczyński, pow. / Święciechowa, gm.
Święciechowa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7157
Powierzchnia: 134.97 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5361
Liczba wydanych kart: 2439
 45.50%
brak44.02%44.82%45.62%46.42%47.22%48.02%48.82%49.62%50.42%51.22% 
danych44.81%45.61%46.41%47.21%48.01%48.81%49.61%50.41%51.21%52.02% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół, Święciechowa ul. Szkolna 15 1988 1101 1100 1082 55.38
2 Zespół Szkół, Święciechowa ul. Rynek 14 1470 461 461 452 31.36
3 Zespół Szkół, Lasocice ul. Szkolna 13 936 432 432 432 46.15
4 Zespół Szkół, Długie Stare ul. Leszczyńska 1 967 445 444 439 46.02
=   5361  2439  2437  2405  45.50 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca