.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / leszczyński, pow. / Wijewo, gm.
Wijewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3514
Powierzchnia: 61.37 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 2570
Liczba wydanych kart: 1173
 45.64%
brak44.02%44.82%45.62%46.42%47.22%48.02%48.82%49.62%50.42%51.22% 
danych44.81%45.61%46.41%47.21%48.01%48.81%49.61%50.41%51.21%52.02% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół w Brennie, ul. Kościelna 1 1182 537 537 531 45.43
2 Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie, ul. Powstańców Wielkopolskich 19 1388 636 636 615 45.82
=   2570  1173  1173  1146  45.64 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca