.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / leszczyński, pow. / Krzemieniewo, gm.
Krzemieniewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8466
Powierzchnia: 113.44 km2
Zaludnienie: 74 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 6433
Liczba wydanych kart: 2832
 44.02%
brak44.02%44.82%45.62%46.42%47.22%48.02%48.82%49.62%50.42%51.22% 
danych44.81%45.61%46.41%47.21%48.01%48.81%49.61%50.41%51.21%52.02% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa , Nowy Belęcin 30 944 413 413 409 43.75
2 Publiczne Przedszkole ul. Spółdzielcza 48, Krzemieniewo 1748 736 736 728 42.11
3 Zootechniczny Zakład Doświadczalny (Pałac) Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14 1739 796 796 784 45.77
4 Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole i Szkoła Podstawowa , Garzyn ul. Leszczyńska 50 1202 570 570 561 47.42
5 Szkoła Podstawowa Filialna, Oporówko 7a 800 317 317 309 39.63
=   6433  2832  2832  2791  44.02 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca