.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / leszczyński, pow. / Rydzyna, gm.
Rydzyna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7957
Powierzchnia: 135.56 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 6070
Liczba wydanych kart: 3154
 51.96%
brak44.02%44.82%45.62%46.42%47.22%48.02%48.82%49.62%50.42%51.22% 
danych44.81%45.61%46.41%47.21%48.01%48.81%49.61%50.41%51.21%52.02% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Nowawieś - Świetlica, 307 167 167 165 54.40
2 Dąbcze - Świetlica, 739 373 373 367 50.47
3 Rydzyna - Rydzyński Ośrodek Kultury, 1859 1177 1177 1169 63.31
4 Kłoda - Przedszkole, 903 422 422 419 46.73
5 Kaczkowo - Szkoła Podstawowa, 705 332 331 325 47.09
6 Jabłonna - Przedszkole, 271 133 133 127 49.08
7 Tworzanice - Świetlica, 441 171 171 166 38.78
8 Pomykowo - Świetlica, 434 205 205 205 47.24
9 Robczysko - Świetlica PZW, 187 84 84 83 44.92
10 Tarnowałąka - Świetlica, 224 90 90 87 40.18
=   6070  3154  3153  3113  51.96 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca