.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / sandomierski, pow. ...
sandomierski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 84775
Powierzchnia: 675.89 km2
Zaludnienie: 125 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 60
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 60
Liczba uprawnionych do głosowania: 66506
Liczba wydanych kart: 29065
 43.70%
brak35.05%36.54%38.03%39.52%41.01%42.50%43.99%45.48%46.97%48.46% 
danych36.53%38.02%39.51%41.00%42.49%43.98%45.47%46.96%48.45%49.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
260902 Dwikozy, gm. 7476 2621 2621 2592 35.06
260903 Klimontów, gm. 6896 2743 2743 2711 39.78
260904 Koprzywnica, gm. 5579 2783 2783 2747 49.88
260905 Łoniów, gm. 5806 2561 2559 2535 44.11
260906 Obrazów, gm. 5438 2213 2213 2177 40.70
260907 Samborzec, gm. 7383 3379 3379 3340 45.77
260901 Sandomierz, m. 20885 9986 9983 9884 47.81
260908 Wilczyce, gm. 3151 1194 1194 1177 37.89
260909 Zawichost, gm. 3892 1585 1585 1549 40.72
  sandomierski, pow. 66506 29065 29060 28712 43.70
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 24472 11797 11794 11657 48.21
2 Wieś 42034 17268 17266 17055 41.08
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 7043 2779 2779 2726 39.46
2 od 5 001 do 10 000 38578 16300 16298 16102 42.25
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 20885 9986 9983 9884 47.81
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca