.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / sandomierski, pow. / Wilczyce, gm.
Wilczyce, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4140
Powierzchnia: 69.94 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3151
Liczba wydanych kart: 1194
 37.89%
brak35.05%36.54%38.03%39.52%41.01%42.50%43.99%45.48%46.97%48.46% 
danych36.53%38.02%39.51%41.00%42.49%43.98%45.47%46.96%48.45%49.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Wilczycach 887 306 306 300 34.50
2 Szkoła Podstawowa w Darominie 746 202 202 201 27.08
3 Szkoła Podstawowa w Radoszkach 666 341 341 337 51.20
4 Szkoła Podstawowa w Łukawie 621 241 241 237 38.81
5 Remiza OSP w Pielaszowie 231 104 104 102 45.02
=   3151  1194  1194  1177  37.89 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca