.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / sandomierski, pow. / Samborzec, gm.
Samborzec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9287
Powierzchnia: 85.37 km2
Zaludnienie: 108 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 7383
Liczba wydanych kart: 3379
 45.77%
brak35.05%36.54%38.03%39.52%41.01%42.50%43.99%45.48%46.97%48.46% 
danych36.53%38.02%39.51%41.00%42.49%43.98%45.47%46.96%48.45%49.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Samborcu 1561 767 767 757 49.14
2 Szkoła Podstawowa w Skotnikach 902 522 522 519 57.87
3 Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Chobrzanach 2006 918 918 905 45.76
4 Szkoła Podstawowa w Zawierzbiu 947 398 398 394 42.03
5 Szkoła Podstawowa w Złotej 1967 774 774 765 39.35
=   7383  3379  3379  3340  45.77 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca