.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / sandomierski, pow. / Samborzec, gm.
Samborzec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9287
Powierzchnia: 85.37 km2
Zaludnienie: 108 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 7383
Liczba wydanych kart: 3379
Liczba głosów oddanych: 3379
Liczba głosów ważnych: 3340
brak 50.00% >50.00% ≥53.32% ≥56.64% ≥59.96% ≥63.28% ≥66.60% ≥69.92% ≥73.24% ≥76.56% ≥79.88%
danych 50.00% >50.00% ≥53.32% ≥56.64% ≥59.96% ≥63.28% ≥66.60% ≥69.92% ≥73.24% ≥76.56% ≥79.88%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
78.86%2634 
TUSK Donald Franciszek
21.14%706 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Szkoła Podstawowa w Samborcu 757 661 87.32
12.68 96
2 Szkoła Podstawowa w Skotnikach 519 440 84.78
15.22 79
3 Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Chobrzanach 905 675 74.59
25.41 230
4 Szkoła Podstawowa w Zawierzbiu 394 291 73.86
26.14 103
5 Szkoła Podstawowa w Złotej 765 567 74.12
25.88 198
Σ Samborzec, gm. 3340 2634 78.86
21.14 706
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca