.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / sandomierski, pow. / Zawichost, gm.
Zawichost, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4920
Powierzchnia: 80.19 km2
Zaludnienie: 61 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3892
Liczba wydanych kart: 1585
 40.72%
brak35.05%36.54%38.03%39.52%41.01%42.50%43.99%45.48%46.97%48.46% 
danych36.53%38.02%39.51%41.00%42.49%43.98%45.47%46.96%48.45%49.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście, ul. Żeromskiego 33 1547 708 708 688 45.77
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie 563 196 196 192 34.81
3 Szkoła Podstawowa w Czyżowie Szlacheckim 947 340 340 335 35.90
4 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie 835 341 341 334 40.84
=   3892  1585  1585  1549  40.72 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca