.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / sandomierski, pow. / Koprzywnica, gm.
Koprzywnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7246
Powierzchnia: 69.19 km2
Zaludnienie: 104 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 5579
Liczba wydanych kart: 2783
 49.88%
brak35.05%36.54%38.03%39.52%41.01%42.50%43.99%45.48%46.97%48.46% 
danych36.53%38.02%39.51%41.00%42.49%43.98%45.47%46.96%48.45%49.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy - I piętro 2040 1103 1103 1085 54.07
2 Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy - parter 588 296 296 291 50.34
3 Szkoła Podstawowa w Gnieszowicach 408 216 216 216 52.94
4 Szkoła Podstawowa w Niedźwicach 637 290 290 285 45.53
5 Remiza OSP w Zbigniewicach 722 319 319 314 44.18
6 Szkoła Podstawowa w Krzcinie 451 210 210 209 46.56
7 Remiza OSP w Ciszycy 733 349 349 347 47.61
=   5579  2783  2783  2747  49.88 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca