.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / sandomierski, pow. / Dwikozy, gm.
Dwikozy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9725
Powierzchnia: 84.79 km2
Zaludnienie: 114 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 7476
Liczba wydanych kart: 2621
 35.06%
brak35.05%36.54%38.03%39.52%41.01%42.50%43.99%45.48%46.97%48.46% 
danych36.53%38.02%39.51%41.00%42.49%43.98%45.47%46.96%48.45%49.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Dwikozach, ul Spółdzielcza 8 1617 593 593 583 36.67
2 Szkoła Podstawowa w Dwikozach, ul. Sandomierska 55 678 232 232 228 34.22
3 Szkoła Podstawowa w Starym Garbowie 726 214 214 212 29.48
4 Szkoła Podstawowa w Gierlachowie 597 248 248 246 41.54
5 Szkoła Podstawowa w Górach Wysokich 1034 362 362 357 35.01
6 Szkoła Podstawowa w Winiarach 646 212 212 209 32.82
7 Szkoła Podstawowa w Słupczy 990 326 326 324 32.93
8 Szkoła Podstawowa w Mściowie 1188 434 434 433 36.53
=   7476  2621  2621  2592  35.06 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca