.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / sandomierski, pow. / Dwikozy, gm.
Dwikozy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9725
Powierzchnia: 84.79 km2
Zaludnienie: 114 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 7476
Liczba wydanych kart: 2621
Liczba głosów oddanych: 2621
Liczba głosów ważnych: 2592
brak 50.00% >50.00% ≥53.32% ≥56.64% ≥59.96% ≥63.28% ≥66.60% ≥69.92% ≥73.24% ≥76.56% ≥79.88%
danych 50.00% >50.00% ≥53.32% ≥56.64% ≥59.96% ≥63.28% ≥66.60% ≥69.92% ≥73.24% ≥76.56% ≥79.88%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
73.23%1898 
TUSK Donald Franciszek
26.77%694 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Urząd Gminy w Dwikozach, ul Spółdzielcza 8 583 397 68.10
31.90 186
2 Szkoła Podstawowa w Dwikozach, ul. Sandomierska 55 228 166 72.81
27.19 62
3 Szkoła Podstawowa w Starym Garbowie 212 154 72.64
27.36 58
4 Szkoła Podstawowa w Gierlachowie 246 189 76.83
23.17 57
5 Szkoła Podstawowa w Górach Wysokich 357 277 77.59
22.41 80
6 Szkoła Podstawowa w Winiarach 209 160 76.56
23.44 49
7 Szkoła Podstawowa w Słupczy 324 229 70.68
29.32 95
8 Szkoła Podstawowa w Mściowie 433 326 75.29
24.71 107
Σ Dwikozy, gm. 2592 1898 73.23
26.77 694
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca