.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / mielecki, pow. ...
mielecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 135795
Powierzchnia: 880.21 km2
Zaludnienie: 154 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 109
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 109
Liczba uprawnionych do głosowania: 102971
Liczba wydanych kart: 53710
 52.16%
brak46.59%47.83%49.07%50.31%51.55%52.79%54.03%55.27%56.51%57.75% 
danych47.82%49.06%50.30%51.54%52.78%54.02%55.26%56.50%57.74%58.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
181102 Borowa, gm. 4204 2195 2195 2179 52.21
181103 Czermin, gm. 4985 2323 2323 2307 46.60
181104 Gawłuszowice, gm. 2187 1185 1185 1175 54.18
181105 Mielec, gm. 9088 4754 4753 4718 52.31
181101 Mielec, m. 49392 26097 26093 25848 52.84
181106 Padew Narodowa, gm. 4196 2263 2263 2227 53.93
181107 Przecław, gm. 8098 4082 4081 4051 50.41
181108 Radomyśl Wielki, gm. 9938 4895 4891 4859 49.26
181109 Tuszów Narodowy, gm. 5658 3337 3337 3313 58.98
181110 Wadowice Górne, gm. 5225 2579 2579 2559 49.36
  mielecki, pow. 102971 53710 53700 53236 52.16
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 51459 27215 27211 26960 52.89
2 Wieś 51512 26495 26489 26276 51.43
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2187 1185 1185 1175 54.18
2 od 5 001 do 10 000 24268 12697 12697 12585 52.32
3 od 10 001 do 20 000 27124 13731 13725 13628 50.62
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 49392 26097 26093 25848 52.84
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca