.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / mielecki, pow. / Mielec, gm.
Mielec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12151
Powierzchnia: 122.12 km2
Zaludnienie: 99 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 9088
Liczba wydanych kart: 4754
 52.31%
brak46.59%47.83%49.07%50.31%51.55%52.79%54.03%55.27%56.51%57.75% 
danych47.82%49.06%50.30%51.54%52.78%54.02%55.26%56.50%57.74%58.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Trześni tel.5838715 1262 656 655 650 51.98
2 Zespół Szkół w Chorzelowie tel. 5841422 2074 1075 1075 1065 51.83
3 Szkoła Podstawowa w Chrząstowie tel.5841408 502 197 197 195 39.24
4 Szkoła Podstawowa w Książnicach tel.5812592 871 460 460 460 52.81
5 Szkoła Podstawowa w Podleszanach tel.5812570 1406 735 735 733 52.28
6 Zespół Szkół w Woli Mieleckiej tel.5830430 1357 811 811 805 59.76
7 Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach tel.5843685 976 434 434 432 44.47
8 Szkoła Podstawowa w Złotnikach tel.5863591 640 386 386 378 60.31
=   9088  4754  4753  4718  52.31 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca