.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / mielecki, pow. / Padew Narodowa, gm.
Padew Narodowa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5492
Powierzchnia: 70.55 km2
Zaludnienie: 77 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 4196
Liczba wydanych kart: 2263
 53.93%
brak46.59%47.83%49.07%50.31%51.55%52.79%54.03%55.27%56.51%57.75% 
danych47.82%49.06%50.30%51.54%52.78%54.02%55.26%56.50%57.74%58.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej,tel.8119381 996 556 556 549 55.82
2 Szkoła Podstawowa w Zarówniu tel.8119394 439 244 244 243 55.58
3 Dom Strażaka w Piechotach tel.8119709 188 111 111 111 59.04
4 Szkoła Podstawowa w Babulach tel.8119384 190 96 96 92 50.53
5 Dom Strażaka w Rożniatach tel. 0-696627628 318 141 141 141 44.34
6 Dom Strażaka w Przykopie tel.8119621 435 231 231 231 53.10
7 Szkoła Podstawowa w Wojkowie tel.8119389 302 170 170 170 56.29
8 Dom Strażaka w Domacynach tel. 8119586 186 91 91 89 48.92
9 Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej, tel. 8119381 1142 623 623 601 54.55
=   4196  2263  2263  2227  53.93 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca