.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / mielecki, pow. / Gawłuszowice, gm.
Gawłuszowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2902
Powierzchnia: 33.79 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 2187
Liczba wydanych kart: 1185
 54.18%
brak46.59%47.83%49.07%50.31%51.55%52.79%54.03%55.27%56.51%57.75% 
danych47.82%49.06%50.30%51.54%52.78%54.02%55.26%56.50%57.74%58.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkolno Gimnazjalny w Gawłuszowicach 386 205 205 204 53.11
2 Szkoła Podstawowa w Krzemienicy 346 190 190 190 54.91
3 Szkoła Podstawowa w Młodochowie 209 114 114 114 54.55
4 Dom Ludowy w Brzyściu 235 132 132 129 56.17
5 Dom Strażaka w Kliszowie 498 277 277 277 55.62
6 Dom Strażaka w Woli Zdakowskiej 355 182 182 179 51.27
7 Szkoła Podstawowa w Ostrówku 158 85 85 82 53.80
=   2187  1185  1185  1175  54.18 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca