.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / mielecki, pow. / Radomyśl Wielki, gm.
Radomyśl Wielki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13822
Powierzchnia: 159.64 km2
Zaludnienie: 86 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 12
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 9938
Liczba wydanych kart: 4895
 49.26%
brak46.59%47.83%49.07%50.31%51.55%52.79%54.03%55.27%56.51%57.75% 
danych47.82%49.06%50.30%51.54%52.78%54.02%55.26%56.50%57.74%58.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim, ul. Ogrodowa 1 2067 1118 1118 1112 54.09
2 Szkoła Podstawowa w Partyni 805 451 451 449 56.02
3 Szkoła Podstawowa w Podborzu 556 310 310 309 55.76
4 Szkoła Podstawowa w Rudzie 1076 465 461 457 43.22
5 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej 517 278 278 274 53.77
6 Szkoła Podstawowa w Zdziarcu 690 300 300 298 43.48
7 Szkoła Podstawowa w Dąbiu 698 359 359 357 51.43
8 Szkoła Podstawowa w Żarówce 672 273 273 272 40.63
9 Szkoła Podstawowa w Janowcu 463 230 230 227 49.68
10 Szkoła Podstawowa w Dulczy Wielkiej 1202 542 542 540 45.09
11 Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej 642 299 299 295 46.57
12 Agronomówka w Zgórsku 550 270 270 269 49.09
=   9938  4895  4891  4859  49.26 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca