.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / mielecki, pow. / Tuszów Narodowy, gm.
Tuszów Narodowy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7610
Powierzchnia: 89.51 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 5658
Liczba wydanych kart: 3337
 58.98%
brak46.59%47.83%49.07%50.31%51.55%52.79%54.03%55.27%56.51%57.75% 
danych47.82%49.06%50.30%51.54%52.78%54.02%55.26%56.50%57.74%58.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym, tel. 7743748 865 546 546 543 63.12
2 Szkoła Podstawowa w Maliniu tel.5841421 1076 608 608 604 56.51
3 Szkoła Podstawowa w Ławnicy tel.5841472 536 296 296 290 55.22
4 Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich tel.5839001 558 301 301 297 53.94
5 Szkoła Podstawowa w Jaślanach tel.5817624 977 609 609 605 62.33
6 Szkoła Podstawowa w Czajkowej tel.5817794 549 303 303 301 55.19
7 Dom Wiejski w Sarnowie tel.0609242600 440 279 279 279 63.41
8 Wiejski Dom Kultury i Rekreacji w Grochowem tel.5817717 657 395 395 394 60.12
=   5658  3337  3337  3313  58.98 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca