.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / mielecki, pow. / Borowa, gm.
Borowa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5707
Powierzchnia: 55.47 km2
Zaludnienie: 102 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 4204
Liczba wydanych kart: 2195
 52.21%
brak46.59%47.83%49.07%50.31%51.55%52.79%54.03%55.27%56.51%57.75% 
danych47.82%49.06%50.30%51.54%52.78%54.02%55.26%56.50%57.74%58.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Borowej tel.581-55-94 1176 675 675 670 57.40
2 Szkoła Podstawowa w Pławie tel.581-55-91 430 209 209 205 48.60
3 Dom Strażaka w Woli Pławskiej 192 141 141 140 73.44
4 Szkoła Podstawowa w Górkach tel.581-54-06 384 199 199 198 51.82
5 Budynek szkoły w Glinach Wielkich 271 135 135 135 49.82
6 Dom Ludowy w Łysakówku 239 128 128 127 53.56
7 Szkoła Podstawowa w Glinach Małych tel.581-55-88 491 243 243 243 49.49
8 Dom Ludowy w Surowej 204 78 78 76 38.24
9 Dom Strażaka w Orłowie 186 94 94 93 50.54
10 Szkoła Podstawowa w Sadkowej Górze-Ujściu tel.581-52-77 631 293 293 292 46.43
=   4204  2195  2195  2179  52.21 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca