.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / miechowski, pow. ...
miechowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 51871
Powierzchnia: 676.73 km2
Zaludnienie: 76 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 58
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 58
Liczba uprawnionych do głosowania: 41319
Liczba wydanych kart: 17112
 41.41%
brak33.13%34.21%35.29%36.37%37.45%38.53%39.61%40.69%41.77%42.85% 
danych34.20%35.28%36.36%37.44%38.52%39.60%40.68%41.76%42.84%43.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
120801 Charsznica, gm. 6328 2438 2436 2405 38.53
120802 Gołcza, gm. 5044 2202 2202 2176 43.66
120803 Kozłów, gm. 4044 1586 1586 1569 39.22
120804 Książ Wielki, gm. 4486 1969 1969 1947 43.89
120805 Miechów, gm. 16172 7101 7095 7034 43.91
120806 Racławice, gm. 2028 672 672 669 33.14
120807 Słaboszów, gm. 3217 1144 1144 1123 35.56
  miechowski, pow. 41319 17112 17104 16923 41.41
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 9734 4688 4683 4645 48.16
2 Wieś 31585 12424 12421 12278 39.34
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 5245 1816 1816 1792 34.62
2 od 5 001 do 10 000 19902 8195 8193 8097 41.18
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 16172 7101 7095 7034 43.91
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca