.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / miechowski, pow. / Charsznica, gm.
Charsznica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7975
Powierzchnia: 78.28 km2
Zaludnienie: 101 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 6328
Liczba wydanych kart: 2438
 38.53%
brak33.13%34.21%35.29%36.37%37.45%38.53%39.61%40.69%41.77%42.85% 
danych34.20%35.28%36.36%37.44%38.52%39.60%40.68%41.76%42.84%43.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum w Miechowie-Charsznicy 1802 763 763 753 42.34
2 Gimnazjum w Miechowie-Charsznicy 686 230 230 229 33.53
3 Szkoła Podstawowa w Swojczanach 819 284 284 279 34.68
4 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczycy 1315 555 553 544 42.21
5 Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie 803 232 232 232 28.89
6 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie Kolonii 539 195 195 192 36.18
7 Budynek gminny w Podlesicach 364 179 179 176 49.18
=   6328  2438  2436  2405  38.53 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca