.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / miechowski, pow. / Miechów, gm.
Miechów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 20190
Powierzchnia: 148.4 km2
Zaludnienie: 136 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 18
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 18
Liczba uprawnionych do głosowania: 16172
Liczba wydanych kart: 7101
 43.91%
brak33.13%34.21%35.29%36.37%37.45%38.53%39.61%40.69%41.77%42.85% 
danych34.20%35.28%36.36%37.44%38.52%39.60%40.68%41.76%42.84%43.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Bursa Szkolna w Miechowie ul. Sienkiewicza 27a 1343 661 661 658 49.22
2 Państwowa Szkoła Muzyczna w Miechowie Rynek 5 1230 604 604 598 49.11
3 Kino "Gryf" w Miechowie ul. Racławicka 10 2220 1085 1083 1075 48.87
4 Świetlica MDK w Miechowie os. XXX-lecia bl. 11 1387 635 634 629 45.78
5 Gimnazjum w Miechowie, os. Sikorskiego 1876 935 934 924 49.84
6 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie ul. Konopnickiej 13 1422 648 647 642 45.57
7 Szkoła Podstawowa w Nasiechowicach 480 191 191 189 39.79
8 Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli 929 334 334 333 35.95
9 Szkoła Podstawowa w Strzeżowie 679 256 256 256 37.70
10 Szkoła Podstawowa w Pstroszycach 1034 403 403 401 38.97
11 Szkoła Podstawowa w Falniowie 679 227 227 225 33.43
12 Szkoła Podstawowa w Jaksicach 1103 454 453 451 41.16
13 Szkoła Podstawowa w Parkoszowicach 766 261 261 254 34.07
14 Szkoła Podstawowa w Pojałowicach 768 287 287 280 37.37
15 Szpital św. Anny w Miechowie ul.Szpitalna 92 24 24 24 26.09
16 Dom Pomocy Społecznej w Miechowie. ul. Warszawska 49a 55 38 38 37 69.09
17 Dom Spokojnej Starości "Betania" w Miechowie ul. Ks. Skorupki 19 64 16 16 16 25.00
18 Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Miechowie ul. Szpitalna 1B 45 42 42 42 93.33
=   16172  7101  7095  7034  43.91 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca