.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / miechowski, pow. / Gołcza, gm.
Gołcza, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6392
Powierzchnia: 90.27 km2
Zaludnienie: 70 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 5044
Liczba wydanych kart: 2202
 43.66%
brak33.13%34.21%35.29%36.37%37.45%38.53%39.61%40.69%41.77%42.85% 
danych34.20%35.28%36.36%37.44%38.52%39.60%40.68%41.76%42.84%43.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala Obrad Urzędu Gminy w Gołczy 1260 603 603 600 47.86
2 Remiza OSP w Kamienicy 391 185 185 184 47.31
3 Szkoła Podstawowa w Szreniawie 1191 464 464 454 38.96
4 Szkoła Podstawowa w Mostku 483 254 254 245 52.59
5 Budynek po Szkole Podstawowej w Ulinie Wielkiej 440 190 190 190 43.18
6 Szkoła Podstawowa w Wysocicach 586 239 239 238 40.78
7 Szkoła Podstawowa w Czaplach Wielkich 693 267 267 265 38.53
=   5044  2202  2202  2176  43.66 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca