.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / miechowski, pow. / Książ Wielki, gm.
Książ Wielki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5591
Powierzchnia: 137.8 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 4486
Liczba wydanych kart: 1969
 43.89%
brak33.13%34.21%35.29%36.37%37.45%38.53%39.61%40.69%41.77%42.85% 
danych34.20%35.28%36.36%37.44%38.52%39.60%40.68%41.76%42.84%43.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Książu Małym 808 373 373 368 46.16
2 Szkoła Podstawowa w Książu Wielkim 1034 489 489 481 47.29
3 Gminny Ośrodek Kultury w Książu Wielkim 637 275 275 272 43.17
4 Szkoła Podstawowa w Rzędowicach 449 169 169 169 37.64
5 Szkoła Podstawowa w Antolce 735 268 268 266 36.46
6 Remiza OSP w Moczydle 280 112 112 109 40.00
7 Remiza OSP w Giebułtowie 268 132 132 132 49.25
8 Szkoła Podstawowa w Zaryszynie 208 133 133 133 63.94
9 Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach 67 18 18 17 26.87
=   4486  1969  1969  1947  43.89 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca