.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / miechowski, pow. / Książ Wielki, gm.
Książ Wielki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5591
Powierzchnia: 137.8 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4486
Liczba wydanych kart: 1969
Liczba głosów oddanych: 1969
Liczba głosów ważnych: 1947
brak 50.00% >50.00% ≥53.46% ≥56.92% ≥60.38% ≥63.84% ≥67.30% ≥70.76% ≥74.22% ≥77.68% ≥81.14%
danych 50.00% >50.00% ≥53.46% ≥56.92% ≥60.38% ≥63.84% ≥67.30% ≥70.76% ≥74.22% ≥77.68% ≥81.14%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
79.66%1551 
TUSK Donald Franciszek
20.34%396 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Szkoła Podstawowa w Książu Małym 368 321 87.23
12.77 47
2 Szkoła Podstawowa w Książu Wielkim 481 334 69.44
30.56 147
3 Gminny Ośrodek Kultury w Książu Wielkim 272 212 77.94
22.06 60
4 Szkoła Podstawowa w Rzędowicach 169 150 88.76
11.24 19
5 Szkoła Podstawowa w Antolce 266 200 75.19
24.81 66
6 Remiza OSP w Moczydle 109 81 74.31
25.69 28
7 Remiza OSP w Giebułtowie 132 119 90.15
9.85 13
8 Szkoła Podstawowa w Zaryszynie 133 119 89.47
10.53 14
9 Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach 17 15 88.24
11.76 2
Σ Książ Wielki, gm. 1947 1551 79.66
20.34 396
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca