.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / miechowski, pow. / Słaboszów, gm.
Słaboszów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4005
Powierzchnia: 76.96 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3217
Liczba wydanych kart: 1144
 35.56%
brak33.13%34.21%35.29%36.37%37.45%38.53%39.61%40.69%41.77%42.85% 
danych34.20%35.28%36.36%37.44%38.52%39.60%40.68%41.76%42.84%43.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Słaboszowie 1294 392 392 384 30.29
2 Szkoła Podstawowa w Dziaduszycach 671 214 214 209 31.89
3 Szkoła Podstawowa w Kalinie Wielkiej 673 300 300 295 44.58
4 Szkoła Podstawowa w Janowicach 283 142 142 139 50.18
5 Szkoła Podstawowa w Kropidle 296 96 96 96 32.43
=   3217  1144  1144  1123  35.56 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca