.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / miechowski, pow. / Kozłów, gm.
Kozłów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5137
Powierzchnia: 85.84 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 4044
Liczba wydanych kart: 1586
 39.22%
brak33.13%34.21%35.29%36.37%37.45%38.53%39.61%40.69%41.77%42.85% 
danych34.20%35.28%36.36%37.44%38.52%39.60%40.68%41.76%42.84%43.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Przybysławicach 525 170 170 169 32.38
2 Szkoła Podstawowa w Kamionce 349 166 166 162 47.56
3 Szkoła Podstawowa w Kępiu 460 130 130 130 28.26
4 Szkoła Podstawowa w Marcinowicach 551 166 166 165 30.13
5 Szkoła Podstawowa w Kozłowie 801 343 343 340 42.82
6 Szkoła Podstawowa w Przysiece 481 202 202 194 42.00
7 Szkoła Podstawowa w Bryzdzyniu 435 170 170 170 39.08
8 Szkoła Podstawowa w Wolicy 236 135 135 135 57.20
9 Szkoła Podstawowa w Wierzbicy 206 104 104 104 50.49
=   4044  1586  1586  1569  39.22 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca