.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / wałbrzyski, pow. ...
wałbrzyski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 187397
Powierzchnia: 514.18 km2
Zaludnienie: 364 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 116
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 116
Liczba uprawnionych do głosowania: 153698
Liczba wydanych kart: 69312
 45.10%
brak38.59%39.98%41.37%42.76%44.15%45.54%46.93%48.32%49.71%51.10% 
danych39.97%41.36%42.75%44.14%45.53%46.92%48.31%49.70%51.09%52.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
022101 Boguszów-Gorce, m. 13935 5808 5806 5734 41.68
022104 Czarny Bór, gm. 3706 1824 1824 1803 49.22
022105 Głuszyca, gm. 7673 3302 3301 3269 43.03
022102 Jedlina-Zdrój, m. 4205 1951 1950 1930 46.40
022106 Mieroszów, gm. 6154 2375 2375 2358 38.59
022107 Stare Bogaczowice, gm. 3289 1466 1466 1443 44.57
022103 Szczawno-Zdrój, m. 4955 2596 2594 2559 52.39
022108 Walim, gm. 4707 1909 1909 1889 40.56
022109 Wałbrzych, m. 105074 48081 48071 47531 45.76
  wałbrzyski, pow. 153698 69312 69296 68516 45.10
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 135439 61396 61380 60682 45.33
2 Wieś 18259 7916 7916 7834 43.35
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6995 3290 3290 3246 47.03
2 od 5 001 do 10 000 27694 12133 12129 12005 43.81
3 od 10 001 do 20 000 13935 5808 5806 5734 41.68
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 105074 48081 48071 47531 45.76
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca