.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / wałbrzyski, pow. / Walim, gm.
Walim, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5898
Powierzchnia: 78.75 km2
Zaludnienie: 74 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4707
Liczba wydanych kart: 1909
 40.56%
brak38.59%39.98%41.37%42.76%44.15%45.54%46.93%48.32%49.71%51.10% 
danych39.97%41.36%42.75%44.14%45.53%46.92%48.31%49.70%51.09%52.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury Walim, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 1221 542 542 539 44.39
2 Szkoła Podstawowa, Walim, ul. Boczna 8, 916 355 355 348 38.76
3 Klub Strażaka, Zagórze Śląskie, ul. Główna 10, 1484 572 572 567 38.54
4 Dom Kultury, Dziećmorowice, ul. Henryka Sienkiewicza 75, 1086 440 440 435 40.52
=   4707  1909  1909  1889  40.56 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca