.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / wałbrzyski, pow. / Szczawno-Zdrój, m.
Szczawno-Zdrój, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5800
Powierzchnia: 14.87 km2
Zaludnienie: 390 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4955
Liczba wydanych kart: 2596
 52.39%
brak38.59%39.98%41.37%42.76%44.15%45.54%46.93%48.32%49.71%51.10% 
danych39.97%41.36%42.75%44.14%45.53%46.92%48.31%49.70%51.09%52.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Biblioteka Miejska, Szczawno Zdrój, ul. Wojska Polskiego 4A 1661 897 895 879 54.00
2 Zespół Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej, Szczawno Zdrój, ul. Kolejowa 2 1593 819 819 815 51.41
3 Miejska Szkoła Podstawowa, Szczawno Zdrój, ul. Sienkiewicza 32 1701 880 880 865 51.73
=   4955  2596  2594  2559  52.39 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca