.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / wałbrzyski, pow. / Jedlina-Zdrój, m.
Jedlina-Zdrój, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5110
Powierzchnia: 17.47 km2
Zaludnienie: 292 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4205
Liczba wydanych kart: 1951
 46.40%
brak38.59%39.98%41.37%42.76%44.15%45.54%46.93%48.32%49.71%51.10% 
danych39.97%41.36%42.75%44.14%45.53%46.92%48.31%49.70%51.09%52.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Centrum Kultury, Jedlina-Zdrój, Plac Zdrojowy 5, 1051 523 523 517 49.76
2 Biblioteka (Budynek byłej Szkoły Podstwowej), Jedlina-Zdrój, ul. Piastowska 13, 650 302 301 295 46.46
3 Gimnazjum Miejskie, Jedlina-Zdrój, ul. Słowackiego 5, 825 399 399 396 48.36
4 Świetlica, Jedlina-Zdrój, ul. Jasna 3, 644 293 293 292 45.50
5 Magnolia, Jedlina-Zdrój, ul. Kamienna 3, 1035 434 434 430 41.93
=   4205  1951  1950  1930  46.40 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca