.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / wałbrzyski, pow. / Mieroszów, gm.
Mieroszów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7462
Powierzchnia: 76.17 km2
Zaludnienie: 97 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 6154
Liczba wydanych kart: 2375
 38.59%
brak38.59%39.98%41.37%42.76%44.15%45.54%46.93%48.32%49.71%51.10% 
danych39.97%41.36%42.75%44.14%45.53%46.92%48.31%49.70%51.09%52.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Mieroszowskie Centrum Kultury, 58-350 Mieroszów, ul. Żeromskiego 28 937 349 349 347 37.25
2 Publiczne Gimnazjum im. K. Kieślowskiego, 58-350 Mieroszów, ul. Żeromskiego 30 951 321 321 319 33.75
3 Przedszkole Miejskie, 58-350 Mieroszów, ul. Wolności 27 995 427 427 421 42.91
4 Mieroszowskie Centrum Kultury, 58-350 Mieroszów, ul. Sportowa 4 747 282 282 279 37.75
5 Publiczna Szkoła Podstawowa, Kowalowa, ul. Wałbrzyska 38 987 413 413 412 41.84
6 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mieroszów, Filia nr 1, Unisław Śląski 4b 640 219 219 216 34.22
7 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mieroszów, Filia nr 2, Sokołowsko, ul. Słoneczna 2, 709 329 329 329 46.40
8 Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku, ul. Parkowa 3-5, 58-350 Sokołowsko 188 35 35 35 18.62
=   6154  2375  2375  2358  38.59 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca