.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / wałbrzyski, pow. / Głuszyca, gm.
Głuszyca, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9610
Powierzchnia: 61.92 km2
Zaludnienie: 155 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 7673
Liczba wydanych kart: 3302
 43.03%
brak38.59%39.98%41.37%42.76%44.15%45.54%46.93%48.32%49.71%51.10% 
danych39.97%41.36%42.75%44.14%45.53%46.92%48.31%49.70%51.09%52.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Nr 2, Głuszyca, ul. Sienkiewicza 53 2129 947 946 938 44.48
2 Szkoła Podstawowa Nr 3, Głuszyca, ul. Kolejowa 8, 2212 992 992 986 44.85
3 Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna, Głuszyca, ul. Grunwaldzka 26 1511 634 634 624 41.96
4 Świetlica Wiejska, Głuszyca Górna, ul. Kłodzka 61 877 363 363 357 41.39
5 Świetlica Wiejska, Kolce, ul. Pamięci Narodowej 39, 489 177 177 177 36.20
6 Świetlica Wiejska, Grzmiąca, ul. Wiejska 1, 455 189 189 187 41.54
=   7673  3302  3301  3269  43.03 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca