.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / wałbrzyski, pow. / Czarny Bór, gm.
Czarny Bór, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4872
Powierzchnia: 66.31 km2
Zaludnienie: 73 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3706
Liczba wydanych kart: 1824
 49.22%
brak38.59%39.98%41.37%42.76%44.15%45.54%46.93%48.32%49.71%51.10% 
danych39.97%41.36%42.75%44.14%45.53%46.92%48.31%49.70%51.09%52.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum, Czarny Bór, ul. Sportowa 44 2077 1014 1014 1003 48.82
2 Szkoła Podstawowa, Witków 89 751 384 384 379 51.13
3 Świetlica Wiejska, Grzędy 50, 520 273 273 271 52.50
4 Świetlica Wiejska, Jaczków 22, 358 153 153 150 42.74
=   3706  1824  1824  1803  49.22 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca