.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / oleśnicki, pow. ...
oleśnicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 103982
Powierzchnia: 1049.74 km2
Zaludnienie: 99 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 58
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 58
Liczba uprawnionych do głosowania: 81040
Liczba wydanych kart: 36910
 45.55%
brak37.03%38.55%40.07%41.59%43.11%44.63%46.15%47.67%49.19%50.71% 
danych38.54%40.06%41.58%43.10%44.62%46.14%47.66%49.18%50.70%52.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
021402 Bierutów, gm. 8096 3327 3327 3294 41.09
021403 Dobroszyce, gm. 4562 1874 1874 1863 41.08
021404 Dziadowa Kłoda, gm. 3483 1290 1290 1276 37.04
021405 Międzybórz, gm. 3788 1596 1596 1575 42.13
021406 Oleśnica, gm. 8572 3215 3215 3188 37.51
021401 Oleśnica, m. 29877 15578 15577 15407 52.14
021407 Syców, gm. 12677 5937 5937 5887 46.83
021408 Twardogóra, gm. 9985 4093 4093 4059 40.99
  oleśnicki, pow. 81040 36910 36909 36549 45.55
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 49997 25093 25092 24835 50.19
2 Wieś 31043 11817 11817 11714 38.07
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3483 1290 1290 1276 37.04
2 od 5 001 do 10 000 8350 3470 3470 3438 41.56
3 od 10 001 do 20 000 39330 16572 16572 16428 42.14
4 od 20 001 do 50 000 29877 15578 15577 15407 52.14
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca